โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ยอดสวดธรรมจักรทั่วโลก

756,739,411 จบ


มุ่งสู่ความสำเร็จ

788,888,888 จบ

วันออกพรรษา 24 พศจิกายน พ.ศ. 2561

ส่งยอดสวดธรรมจักร

กรุณาสมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ