โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ยอดสวดธรรมจักรทั่วโลก

509,751,505 จบ


มุ่งสู่ความสำเร็จ

511,111,111 จบ

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ส่งยอดสวดธรรมจักร

กรุณาสมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ