โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ยอดสวดธรรมจักรทั่วโลก

6,482,089,233 จบ


มุ่งสู่ความสำเร็จ

6,562,000,000 จบ

วันอาสาฬหบูชา 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ส่งยอดสวดธรรมจักร

กรุณาสมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ