โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ยอดสวดธรรมจักรทั่วโลก

1,223,509,936 จบ


มุ่งสู่ความสำเร็จ

1,254,000,000 จบ

วันวิสาขบูชา 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ส่งยอดสวดธรรมจักร

กรุณาสมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ