โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มุ่งสู่ความสำเร็จ 129,129,129 จบ

บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์


เข้าสู่ระบบ

หากคุณลืมรหัสผ่านคุณสามารถ
ตั้งรหัสผ่านใหม่.

ยอดรวมการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ทั้งหมด 123,117,981 จบ