โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ยอดสวดธรรมจักรทั่วโลก

1,184,232,718 จบ


มุ่งสู่ความสำเร็จ

1,222,222,562 จบ

วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ. 2562

ส่งยอดสวดธรรมจักร

กรุณาสมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ