โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ยอดสวดธรรมจักรทั่วโลก

1,864,487,073 จบ


มุ่งสู่ความสำเร็จ

1,970,000,079 จบ

79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ส่งยอดสวดธรรมจักร

กรุณาสมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ