โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ยอดสวดธรรมจักรทั่วโลก

929,488,242 จบ


มุ่งสู่ความสำเร็จ

978,787,878 จบ

บูชาธรรมคุณครูไม่เล็ก 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ส่งยอดสวดธรรมจักร

กรุณาสมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ