โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ยอดสวดธรรมจักรทั่วโลก

3,756,780,736 จบ


มุ่งสู่ความสำเร็จ

3,852,000,177 จบ

วันลอยกระทง 2564 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ส่งยอดสวดธรรมจักร

กรุณาสมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ