โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ยอดสวดธรรมจักรทั่วโลก

3,444,882,784 จบ


มุ่งสู่ความสำเร็จ

3,480,000,000 จบ

วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ส่งยอดสวดธรรมจักร

กรุณาสมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ