โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ยอดสวดธรรมจักรทั่วโลก

4,468,003,373 จบ


มุ่งสู่ความสำเร็จ

4,555,555,555 จบ

วันอาสฬหบูชา 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ส่งยอดสวดธรรมจักร

กรุณาสมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ