โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร มุ่งสู่ความสำเร็จ 40,000,000 จบ

บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์


เข้าสู่ระบบ

หากคุณลืมรหัสผ่านคุณสามารถ
ตั้งรหัสผ่านใหม่.

ยอดรวมการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ทั้งหมด 33,188,196 จบ

ประชาสัมพันธ์ต่างๆของโครงการ

team 1

โครงการสวดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

กติกาการเข้าร่วมโครงการรับโล่รางวัล
และใบประกาศเกียรติคุณ


รายละเอียดเพิ่มเติม
team 1

ของที่ระลึกผู้สวดธัมมจักฯ
ที่พระมหาธรรมกายเจดีย์

เริ่มสะสมยอดโครงการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 22 เมษายน 2560 ลงทะเบียนได้ที่ จุดประสานงานโครงการสวดธัมมจักฯ วิหารคต เสา A87

กติกาสาธุชนในประเทศ กติกาสาธุชนต่างประเทศ
team 1

วิธีการใช้งานเว็บไซต์
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


รายละเอียดเพิ่มเติม