โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ยอดสวดธรรมจักรทั่วโลก

5,903,618,377 จบ


มุ่งสู่ความสำเร็จ

5,899,999,999 จบ

วันลอยกระทง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ส่งยอดสวดธรรมจักร

กรุณาสมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ