ความสุขที่แท้จริง

หยุดนี่แหละ จะทำให้เราได้พบความสุขที่แท้จริงและแหล่งความสุขที่แท้จริงอยู่ในตัวเราไม่ได้อยู่นอกตัว สันติสุขภายนอก เริ่มต้นจากสันติสุขภายใน